Har du nok kunnskap om turbulens?

A Stimuli (f.eks. turbulens)

B Tanke

C Reaksjon (f.eks. frykt)

Er du en av de utallige flypassasjerene som er redd turbulens?
Er du bevisst hva du tenker når du opplever turbulens under en flyvning?
Er disse tankene dine hensiktsmessige? Har du nok kunnskap slik at du kan tolke rett?
Feiltolkning av en situasjon og skremmende forestillinger er det som oftest forårsaker flyskrekk.
For å unngå unødvendig frykt vil det derfor være svært nyttig for deg å tilegne deg kunnskap om turbulens og hvor mye flyet tåler.