Har du nok kunnskap om turbulens?

A Stimuli (f.eks. turbulens)

B Tanke

C Reaksjon (f.eks. frykt)

Er du en av de utallige flypassasjerene som er redd turbulens?
Er du bevisst hva du tenker når du opplever turbulens under en flyvning?
Er disse tankene dine hensiktsmessige? Har du nok kunnskap slik at du kan tolke rett?
Feiltolkning av en situasjon og skremmende forestillinger er det som oftest forårsaker flyskrekk.
For å unngå unødvendig frykt vil det derfor være svært nyttig for deg å tilegne deg kunnskap om turbulens og hvor mye flyet tåler.


Når det er sagt, så er det ikke uten grunn at flyskrekk regnes som en fobi. Definisjonen på en fobi er at frykten er overdreven i forholdt til situasjonen. En flyredd dame sa det så tydelig: «Hver gang flyet begynner å riste så stivner jeg og blir redd, og det til tross for alt jeg har lært om turbulens og at turbulens ikke er farlig».

Derfor er det like viktig å lære gode, konkrete teknikker slik at du kan kontrollere stresset og roe ned kroppen.
Da blir det lettere å tenke rasjonelt slik at du kan benytte kunnskapen du har tilegnet deg.