Har du nok kunnskap om turbulens?

A Stimuli (f.eks. turbulens)

B Tanke

C Reaksjon (f.eks. frykt)

Er du en av de utallige flypassasjerene som er redd turbulens?
Er du bevisst hva du tenker når du opplever turbulens under en flyvning?
Er disse tankene dine hensiktsmessige? Har du nok kunnskap slik at du kan tolke rett?
Feiltolkning av en situasjon og skremmende forestillinger er det som oftest forårsaker flyskrekk.
På kurset vårt får du en grundig innføring i ulike typer turbulens, og mye kunnskap slik at du kan unngå nettopp dette.
Du finner også mye informasjon om turbulens på nett, men kan du stole på kildene?

Derfor kan det være nyttig å snakke med en pilot og få svar på det du lurer på.
Velkommen på et av våre kurs i Rogaland.