Hva er flyskrekk?

Årsakene til flyskrekk kan være mange og sammensatte men frykten kan deles i to hovedkategorier.

Teknisk redsel og Klaustrofobi.
De med teknisk redsel stiller gjerne «hva hvis» spørsmål og bekymrer seg for alt som kan gå galt på en flytur. Hva om en motor stopper, kan vingene brekke, de er opptatt av vær og flyforhold og sjekker gjerne værmeldingen utallige ganger før avreise. De monitorerer lyder og lukter, lytter til kapteinens stemme og følger med på kabinpersonalet.

Ved klaustrofobi er det først og fremst innelukkingen i flykabinen som vekker angst og ikke flyreisen i seg selv.

Noen befinner seg midt i mellom disse ytterpunktene.

Panikkangst, sosial angst, agorafobi og høydeskrekk er andre faktorer som manifesterer seg i flyskrekk.

Uansett årsak vil det være til stor nytte og kjenne til hva som skjer i kroppen ved redsel. og hva du kan gjøre helt konkret for å ta kontroll over angsten.

Har du tenkt over hva du er redd for, sånn helt konkret? En av våre kursdeltakere kom til den konklusjonen at «jeg er ikke redd for fly, jeg er bare redd for å kaste opp ombord i et fly».