Personvernerklæring for våre kunder

Innledning: Vi ber deg om å lese denne Personvernerklæringen nøye slik at du vet hvordan og hvorfor FlyUtenAngst behandler opplysninger om deg.

Når du er i kontakt med oss som kunde vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysningene.

Dersom du gir Personopplysninger til oss om andre, har du ansvar for å påse at de aktuelle personene har gitt sitt samtykke til at vi behandler Personopplysninger om dem i samsvar med denne personvernerklæringen og eventuelle andre vilkår som gjelder for den aktuelle Tjenesten.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:

Mona Øverland Nice
Kontaktinformasjon:
Adresse:   Fortunavn. 13
E-post:      flyutenangst.no
Telefon:   98424283
Organisasjonsnr.: 988671878

For spørsmål om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

1.Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger:
Når du tar kontakt med oss via et kontaktskjema vil vi samle inn personopplysninger som omfatter din kontaktinformasjon. Dette med det formål at vi skal kunne besvare din henvendelse.
Kontaktinformasjonen vi ber om er: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

2.Hvorfor samler vi inn personopplysninger
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål.
Når du melder deg på et av våre kurs og godkjenner våre vilkår og betingelser for bruk, vil vi         bruke dine personopplysninger for å:
-Kunne behandle din bestilling
-Kunne ta imot og registrere din betaling
-Kunne sende deg kvittering/ordrebekreftelse på ditt kjøp
-Gi deg hjelp via kundeservice
-Få mulighet til å ta kontakt ved eventuelle endringer i arrangementet som har betydning for ditt kjøp.


3.Behandling vil omfatte følgende:
Behandling av personopplysningene vil bestå av å registrere og lagre kontaktinformasjon i vårt arkiv samt oppdatere denne ved endringer.
Kontaktinformasjonen vil ikke bli tilgjengeliggjort, spredt eller overført til andre på noen tidspunkt.


4.Utlevering av personopplysninger til andre.
Vi gir ikke personopplysninger vi behandler videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.
Dersom vi bruker leverandører som leverer innholdstjenester til oss vil vi holde alle databehandleravtaler med slike selskaper og sørge for at de kun får tilgang til personopplysninger til de formål som er oppgitt i disse retningslinjene og at de følger enhver lov om personvern.
Vi benytter oss av følgende IT-leverandør per i dag:  PRO ISP AS.
Betalingsløsningen leveres av STRIPE AS.

 

5.Lagringstid:
Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

 

6.Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du levere en skriftlig signert anmodning til oss. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å levere en skriftlig signert anmodning til oss.

 

7.Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på : www.datatilsynet.no


8.Endringer:
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Vi vil da gjøre deg oppmerksom på dette såfremt vi fortsatt har dine kontaktopplysninger eller ved hjelp av en notis på vårt nettsted, minst tretti (30) dager før endringene trer i kraft.